Sinds 2021 zijn de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie Unesco Werelderfgoed. Een aantal ligt binnen de gemeentegrenzen van De Bilt.  Hieronder een overzicht van de lokale fortenhistorie door het Online Museum De Bilt.

 

Meer informatie

 

Door de vetgedrukte teksten aan te klikken kan men kennis nemen van een aantal posts over de geschiedenis van de forten en versterkingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de gemeente De Bilt.

Een overzicht werd gegeven van De forten van de Hollandse Waterlinie in De Bilt. Die kan men langs fietsen via Een fietsroute langs de forten van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie in De Bilt.

Aandacht werd geschonken aan Het dagelijks leven rond de Biltse forten. Evenals aan Het leven op en rond de forten, 1870-1918.

Bij de post Fort Ruigenhoek is een film gevoegd. Hetzelfde geldt voor Fort Voordorp en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Fort Ruigenhoek was na de Tweede Wereldoorlog voor een bijzonder doel in gebruik:  Deserteurs en de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

 Hoe de forten er omstreeks 1881 uit zagen ziet men op beelden van deze post. Voor Fort Blauwkapel e.o. klik men op Een bijzondere kaart uit 1824  en Fort Blauwkapel.

Hoe verliep een oefening in 1881? Dat wordt in de post Oorlogstoneel uit de doeken gedaan. Over een oefening in 1869 leest men meer in de post: De Bilt: één groot oefenterrein.

Over een koninklijk bezoek in 1869 handelt:  Vorstelijk bezoek op Fort De Bilt.

De Tweede Wereldoorlog kom aan bod in de post: Wim Sassen ontsnapt uit Fort Blauwkapel.

Over het lichamelijk welzijn van de bezetting van de Biltse forten in de 19e eeuw leest men meer in de post: De Gezondheid van de bezetting (1870-1883).

Over een nooit gerealiseerd fort vindt men informatie in de postHet roemloos einde van een plan: geen Fort WestbroekHoe de polder Westbroek onder water kon worden gezet kan men zien op de kaart bij de post: Mogelijke inundaties bij Westbroek.

De infanterie-stelling in het Biltse deel van de Waterlinie, aan weerszijden van de Utrechtseweg, wordt toegelicht in: De werken van Griftenstein. Verder is hierbij  ook de volgende post van belang: Over de verboden kringen en verdwenen Biltse huizen. Hetzelfde geldt voor: Over Verboden Kringen en Batterijen.

Ook kaarten geven een goed beeld, zoals die van 1830, die van 1850 en die van 1873/5. Kaart 47 van de rondleiding over kaarten betreft:  Verboden kringen en batterijen.

Tot slot kunnen docenten gebruik maken van het lesmateriaal dat te vinden is in de post: Opdracht: de forten in de gemeente De Bilt.

 

AD