Abraham Cornelisz. Bloemaert (Gorinchem 1564 of 1566 – Utrecht 1651) was een Utrechtse schilder, die  een boerderij bezat aan de Achterwetering in Maartensdijk. Afgebeeld is een gezelschap boeren in september van de hand van Bloemaert (Rijksmuseum te Amsterdam).

 

Meer informatie

Bloemaert schilderde veel landschappen en heeft ongetwijfeld inspiratie opgedaan uit het boerenland rond zijn van zijn eerste vrouw geërfde hoeve aan de Achterwetering. Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Utrechtse schilderschool.  Hij was katholiek, wat uit veel van zijn schilderijen en prenten blijkt. Dat verhinderde hem een rol van betekenis in de Utrechtse politiek te spelen.

Volgens G. Boorsma (in het tijdschrift St. Maerten, nr, 37, 2014) zou de boerderij van Bloemaert gezocht moeten worden bij het huidige adres Achterweteringseweg  34.

Tot Bloemaerts vriendenkring behoorde de Utrechtse oudheidkenner Aernout van Buchel, die op meerdere plaatsen in het museum-online voorkomt. Bloemaerts studio werd in 1626 bezocht door Elizabeth Stuart, de vroegere koningin van Bohemen.

AD

 

Zittende boer. Rijksmuseum Amsterdam.

Prent uit ca.1611 naar een schilderij van Paulus Moreelse uit 1610. Utrechts Archief.