Stichtingsinformatie: ONLINE MUSEUM DE BILT

Het Online Museum De Bilt

 

Doelstelling 

Het doel van het Online Museum is het beschikbaar maken voor een groot publiek van informatie die cultureel of historisch relevant is voor de gemeente De Bilt. Waar onderwerpen de grens van de gemeente overstijgen, worden grotere verbanden gelegd. Onderwerpen van bovenlokale betekenis worden opgenomen als er sprake is van een lokale weerslag of invloed.

De onderwerpen worden getoond in de vorm van afbeeldingen met korte beschrijvingen en bronverwijzingen. Daarnaast is het mogelijk, een link te plaatsen naar een relevante film, zoals in de reeks Levende Monumenten, die het Online Museum samen met RTV De Bilt uitbrengt.. Andere activiteiten zoals lezingen, bijdragen in de pers en publicaties van E-books zijn ondersteunend voor en zijn ondersteunend voor het functioneren als museum, in die zin dat zij de content van de onderwerpen moeten versterken.

Partners

Er wordt samengewerkt met de twee historische verenigingen van de gemeente De Bilt, alsmede met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen.

 


Functies en namen van de bestuurders:

Drs. Arie-Jan Ditewig voorzitter

Dr. Anne Doedens secretaris

Winfred Merkus penningmeester

Merlijn Barkema

Dr. Dick Berents

Henk van de Broek

Koen Koppens

Drs. Hugo von Meijenfeldt


Het beloningsbeleid

Bestuurders en redactieleden zijn onbezoldigd.

 

Een duurzaam museum

De doelstelling van OMDB is duurzaam. Wij maken het voor iedereen mogelijk, passief en actief kennis te nemen van lokale informatie die cultureel of historisch relevant is. Wij spannen ons in om het culturele en natuurlijke erfgoed van De Bilt en omgeving te bewaren en te beschermen.

De inhoud van de geboden informatie is van gegarandeerde kwaliteit, dankzij de hooggeschoolde samenstelling van de redactie. De onderwerpen zijn breed over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de gemeente De Bilt gespreid. Integriteit staat hoog in het vaandel, want informatie waarvan de vertrouwelijke of kwetsende aard wordt vermoed, wordt niet geplaatst. Auteursrechten van het eigen en andermans werk worden beschermd. Het primaat ligt bij feiten, die scherp worden onderscheiden van opinies. Historische gegevens worden zoveel mogelijk gecontroleerd en veelzijdig belicht.

De toegang tot de informatie is maximaal. Wij werken met afbeeldingen en korte teksten, met bronverwijzingen. De keuze voor een digitaal museum garandeert dat de inhoud 24/7 thuis bereikbaar is. Aandacht moet blijvend worden geschonken aan het energieverbruik en de arbeidsomstandigheden elders, maar niet aan alles wat vereist zou zijn als we een gebouw hadden: zuinig en schoon verwarmen, gezonde en sociale catering, sanitair en schoonmaak, veiligheid van de collectie, het publiek en het personeel.

Onze organisatie is onafhankelijk, gebaseerd op vrijwilligheid en niet op winst gericht. De rechtsvorm is een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 67612946. Wij zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Op onze website zijn de vereiste contactgegevens, het beleidsplan, de financiële gegevens, het communicatieplan en de huidige activiteiten voor iedereen toegankelijk gepubliceerd.