Prehistorie en Vroege Middeleeuwen (tot 1085) 

Van grafheuvels bij Hollandse Rading tot het begin van de ontginningen.