De auteurs van ONLINE MUSEUM DE BILT

Auteurs

Afkortingen van de auteurs:

AD    Anne Doedens

AT     Alexander Tchernoff

BS     Bernard Schut

DAB Dick Berents

DT    Douwe Tijsma

ED    Ellen Drees

EvdV Ellen van de Vrugt

GB    Gerrit Bloothooft

FM    Fred Meijer

JC     José Cladder

JJR   Jacques Reijniers

JvdH Jack van der Ham

LdM  Liesbeth du Mee

LHB  Lies Haan-Beerends

LvV    Leo van Vlodorp

KS     Karien Scholten

MJB  Merlijn Barkema

PvH   Piet van Hees

TKV   T. Kok-Visser

VC     Veroniek Clerx

WB en WBV  Wim Baas en Marianne Baas-Volkers

WJB Wim Berkelaar

WK   Wim Krommenhoek