OVER ONLINE MUSEUM DE BILT

Het Online Museum De Bilt

 

Het Online Museum De Bilt wil het culturele erfgoed van de gemeente bij elkaar brengen op één website. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het verleden.

Dat die gemeente is ontstaan uit zes woonkernen, willen we benadrukken door op de homepage een ingang te plaatsen via de woonkernen Westbroek, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en De Bilt.

 

ANBI Status

De Stichting heeft als Algemeen Nut beogende Instelling voor de belastingdienst de ANBI-status.

Bestuur:

Drs. Arie-Jan Ditewig voorzitter

Dr. Anne Doedens secretaris

Winfred Merkus RA penningmeester

Merlijn Barkema plv. secretaris

Dr. Dick Berents

Henk van den Broek

Koen Koppens

Drs. Hugo von Meijenfeldt

 

Redactie

Dr. Dick Berents hoofdredacteur

Dr. Anne Doedens secretaris

Drs. Veroniek Clerx adjunct hoofdredacteur

Drs. Ellen van de Vrugt

Dr. ing. Jacques Reijniers

 

Webmaster

Koen Koppens

 

Comité van aanbeveling

mevrouw I. Bekking

de heer O. M. baron van Boetzelaer

de heer J. Croes, rector-bestuurder van De Werkplaats

mevrouw Anne Marie 't Hart, wethouder

mevrouw Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Het Utrechts Landschap

Dr. H.H.F. Wijffels

 

Het Online Museum gaat uit van de Stichting Digitaal Museum De Bilt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 67612946.

 

Copyright
Wij hebben geprobeerd, van afbeeldingen en ander materiaal zo goed mogelijk de rechthebbende te achterhalen. Als er echter materiaal op deze website staat waarvan u kunt aantonen dat u de rechthebbende bent en als u niet wilt dat wij dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem dan contact op met de redactie. Bijdragen op de site vallen in deze vorm onder het copyright van het Online Museum De Bilt tenzij anders afgesproken is.

 

 

 

“De digitale toegang tot de geschiedenis van De Bilt.”