Afgebeeld is de Opregte Dingsdagse Haerlemsche Courant van 7 maart 1747. Op de voorpagina van deze krant werd uitvoerig aandacht besteed aan de dijkdoorbraak van de Lekdijk die kort daarvoor bij Wijk bij Duurstede plaatsvond en waardoor het grootste gedeelte van de huidige gemeente onder water gezet werd.

De overstroming die volgde was zo hevig dat het water opdrong tot Westbroek, dat tientallen kilometers van Wijk bij Duurstede af lag (Afbeelding hieronder). Al eerder was Oostbroek onder water geraakt  en was de Steenstraat onder water gekomen.

AD

 

Zie ook: E.M. Haan-Beerends, Natte voeten ook in De Bilt, 1747. In: De Biltse Grift, juni 1997, pp. 9-12.