In 1981 overleed in Bilthoven de historicus Willem Philippus Coolhaas (1889-1981). Afgebeeld zijn enkele banden uit het Nationaal Archief, waaruit Coolhaas het materiaal voor zijn grote werk putte (Foto: M. Gutierrez Rojas, Huygens-ING, 2007).

 

Meer informatie

Dat grote werk, of ‘magnum opus’, was de uitgave van de eerste acht delen van de ‘Generale missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie’, over de jaren 1610-1729. In totaal zo’n zes-en-een-half duizend bladzijden, door Coolhaas uitgegeven vanaf 1960. De Generale missiven betreffen al de activiteiten van de VOC op hoofdlijnen, inclusief haar contacten met de omringende Aziatische wereld.

Opgenomen in de verzameling zijn de jaarlijkse rapportages waarmee Gouverneur-Generaal en Raden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie verslag deden aan de Heren XVII van de VOC, over het bedrijf in Azië en Zuid-Afrika. Daarnaast vatten zij de berichten samen, die ze uit de vestigingen ontvangen hadden. De reeks werd na Coolhaas’ dood voortgezet, onder andere door de Bilthovense historicus J. van Goor. Tot 2007 verschenen dertien delen over de periode 1610-1761.

Coolhaas was voor de Tweede Wereldoorlog bestuursambtenaar in Nederlands Indië. Tijdens de oorlog verbleef hij in Nederland waar hij bronnenmateriaal verzamelde in het toenmalige Algemeen Rijksarchief.  Na de oorlog was hij, tot de onafhankelijkheid van Indonesië, landsarchivaris. Na zijn terugkeer werd hij in 1955 buitengewoon hoogleraar in: ‘De geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere Europese landen) met de overzeese wereld.’ In 1965 werd hij gewoon hoogleraar in dit onderwerp.

G.J. Schutte schreef een uitgebreide biografie, zie:  ‘Coolhaas, Willem Philippus (1899-1981)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland. Daarin is meer informatie te vinden over Coolhaas’ leven, opvattingen en publicaties.  Op de site van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de Koninklijke Academie van Wetenschappen is de digitale versie te vinden van de Generale Missiven. De foto van Coolhaas hieronder is overgenomen uit het artikel van Schutte.

AD

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER