Ten oosten van de Soestdijkseweg ter hoogte van het RIVM, ligt verscholen in het bos de boerderij De Hoeve, de enig overgebleven boerderij van een viertal hoeven dat langs de Soestdijkseweg  heeft gelegen. Deze boerderij uit de eerste helft van de vijftiende eeuw is geplaatst op de lijst van gemeentelijke monumenten. Hij is nog in gebruik. Foto: WK.

 

Meer informatie

De oudste vermelding van De Hoeve is van 1426. Toen volgde een reeks elkaar opvolgende eigenaren: het klooster Vredendaal, gelegen aan de oostzijde van Utrecht nabij de Biltstraat (1445); de stad Amersfoort (1586); de heer van Vianen (1717) en de Staten van Holland (1725). Amersfoort bleef de leenheer, maar toen in 1798 de leenverhoudingen door Napoleon werden afgeschaft, werd de leenman de eigenaar. P.H. van Westreenen van Themaat, de eigenaar van het landgoed Houdringe, kocht het landgoed met boerderij in 1807.

In 1842 werd Houdringe samen met de hoeve verkocht aan jhr. J.C.W. Fabricius van Leijenburg. In 1885 werd het oude pand gesloopt en een nieuw boerderij gebouwd. Na de dood van Fabricius liet zijn weduwe Houdringe en De Hoeve veilen. De nieuwe eigenaar werd J. de Jong van Schouwenburg met als pachter G. Legemaat, die twee jaar later werd opgevolgd door G. van Laar. Na diens dood legde zijn zoon zich toe op het fokken van varkens in plaats van het houden van schapen. In 1908 vond uitbreiding plaats en in 1925 ontstond de huidige vorm van De Hoeve.

Voor 1937 werd Van Laar opgevolgd door Johan Buys, wiens familie het bedrijf nog steeds leidt. Nadat P. Buys in 1973 deelgenomen had aan een proefproject van het Ministerie van VROM om het effect van intensieve varkens- en kippenfokkerij op kwetsbare natuurgebieden te onderzoeken, besloot de familie een andere koers in te slaan. Men koos voor de aspergeteelt die inmiddels velen de weg naar De Hoeve heeft doen vinden.

W.K.

 

Literatuur:

Ellen Drees: Boerderijen langs de Soestdijkseweg, in: De Biltse Grift, oktober 1994.

Website https://historischekringdebilt.nl/noord-houderinge/