Hier ziet men een prent van het dorp De Bilt met commentaar van Andries Schoemaker (1660-1735). (Bron: Museum Flehite Amersfoort, via de Atlas Schoemaker van de Koninklijke Bibliotheek/Het Geheugen van Nederland.) Schoenmaker was een textielkoopman uit Amsterdam met een grote passie voor het verzamelen van historische en topografische informatie over steden en dorpen, kerken en kastelen in Nederland.

 

Meer informatie

In de jaren twintig van de achttiende eeuw bezocht Schoemaker bijna alle steden, dorpen en gehuchten in Nederland. Tijdens deze reizen maakt hij beschrijvingen van de door hem aangedane plaatsen. Op de afbeelding leest men Schoemakers beschrijving van De Bilt in de vroege achttiende eeuw: De Bilt is een vrugtbaar stuck lands gelegen buijten Utrecht ten eijnde de straatwegh buijten de Wittevrouwenpoort. Langs welke noch men verscheijde deftige plijsierplaatsen  vind.

Daarna volgt een beschrijving van de doodslag van 1457 in De Bilt (zie: https://onlinemuseumdebilt.nl/een-doodslag-in-1457/) en het ‘bezoek’ van graaf Hendrik van Nassau met zijn ‘Bourgon[di]sche benden’ aan het dorp in 1516. Schoemaker maakte ook een kopie van de Kroniek van Henrica van Erp (zie: https://onlinemuseumdebilt.nl/hnrica-van-erp-en-haar-kroniek/).

Hieronder drie andere afbeeldingen van Schoemakers uit de Atlas Schoemaker van De Bilt. Ze zijn gedateerd 1619/1620, maar werden een eeuw later getekend door Schoemaker, mogelijk naar een vroeg zeventiende eeuws voorbeeld. (Bron: Museum Flehite Amersfoort, via de Atlas Schoemaker van de Koninklijke Bibliotheek/Het Geheugen van Nederland.)

Literatuur: https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Atlas+Schoemaker