De familie Van Hengst bezat in de achttiende eeuw het landhuis en landgoed Persijn. Hendrik Gerrit van Hengst kocht in 1721 de toenmalige boerenhofstede Persijn aan de Achterwetering in Maartensdijk. Zijn kleinzoon zou er later het landhuis met dezelfde naam bouwen. Hendrik Gerrits zoon Cornelis van Hengst trouwde met Sara Sibilla Verdion, die zeer vermogend was. Een deel van haar bezit was afkomstig uit slavenarbeid in Azië. Zij was geboren in Batavia, waar zij op 12 september 1709 gedoopt werd. Haar vader Govert Verdion was onderkoopman bij de VOC. In  1736 vestigde zij zich in Utrecht met haar eerste man, die in 1740 overleed. Cornelis van Hengst was haar tweede.

Een spoor naar haar verleden in Indië vormen haar huisgenoten. In haar huis aan de Minrebroederstraat in Utrecht had zij minstens drie Aziatische bedienden: Siti van Batavia, Lucretia van Batavia en Jan van Biesing. Vermoedelijk waren ze in Indië slaven geweest en waren ze in Nederland automatisch vrije maar afhankelijke bedienden geworden. In haar testamenten werd aan de drie bedienden jaarlijks een bedrag van 250 gulden beloofd, uit te keren door haar kinderen. Er was ook een bedrag als de bedienden zouden komen te overlijden. Als ze naar Azië zouden terugkeren zouden ze ieder de aanzienlijke som van 1500 gulden ontvangen. Hierboven: passage uit het testament.

Haar zoon Hendrik Jacob van Hengst, lid van het provinciale Hof van Utrecht, liet op de plek van hofstede Persijn in 1778 een herenhuis in klassieke stijl bouwen. Hij was een actieve patriot en werd in 1786 lid van de vroedschap van de stad Utrecht. Toen de Pruisische troepen het land binnenvielen, moest hij vluchten naar Frankrijk, maar na de Bataafse revolutie kwam hij terug.

Ondanks zijn hooggestemde patriottische idealen investeerde hij toch in de Aziatische koloniën waar slavernij werd toegepast. Hendrik Jacob van Hengst bezat in 1786 voor drieduizend gulden aandelen in de VOC. Hij machtigde diverse keren anderen om geld te innen van aandelen van de VOC en trad zelf ook op als gemachtigde.

DAB

Als u meer wilt weten, lees dan het boek De Bilt en zijn slavernijverleden van Dick Berents en Anne Doedens. U kunt het voor € 13,50 kopen in de boekhandel of bestellen HIER.

Literatuur:

E. Captain, Sara Sibilla Verdion en Sibilla van Batavia, De verweven levens van een Utrechtse notabele en een Aziatische bediende, in: N. Jouwe p.143 – 151.

HUA 34-4 Notarissen in de stad Utrecht inv. 1716 nr. 51.Inv 1775 nr. 51, Inv 2121 nr. 52, Inv 2118 nr. 9