Aan de Kerkdijk 60 staat een kleine neoromaanse zalenkerk zonder toren. Al ziet hij er vrij modern uit, hij dateert van 1903.

 

Meer informatie

Ook in Westbroek hadden inwoners in de negentiende eeuw bezwaren tegen de ontwikkelingen in de Nederlands Hervormde Kerk. In 1836 scheidde zich een kerkgemeente af en in 1887 sloot deze zich aan bij de Doleantie. De gemeente behoorde daardoor tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. De behoefte aan een eigen kerkgebouw leidde in 1903 tot de bouw van deze Nederlands Gereformeerde Kerk.

Achter de kerk staat nog steeds een boerderij. Men bouwde het kerkgebouw op de fundering van het voorhuis en de consistorie was eigenlijk een opkamer in de boerderij. In 1999 is er een nieuwe consistorie gebouwd.

Bij de bouw werden de trekstangen bovenin de kerk te hoog bevestigd. Dat leidde ertoe dat zij het dak en de muren niet bij elkaar hielden maar naar buiten duwden. Het orgel is tamelijk groot voor de kerk. Het is later aangeschaft maar dateert ook uit 1903. De houten vloer van de kerk is later vervangen door beton met tegels.

In 2003 trad de Gereformeerde Kerkgemeente in Westbroek, zoals deze toen nog heette, toe tot de Nederlands Gereformeerde Kerken of NGK, die zich had afgesplitst van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). Daardoor onderging ook het kerkgebouw een naamsverandering.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

I. Hovelynck e.a. (red), Op pad langs de kerken in de kernen van De Bilt, uitgave van de Raad van kerken De Bilt en omstreken 2013.

Website relikwi, Westbroek, Kerkdijk 60 – Gereformeerde Kerk