Het kerkhof aan de Groenekanseweg 202 te Groenekan is een van de oudste begraafplaatsen in de regio. Het dateert van 1826, toen de kerkvoogden van de kerk in Blauwkapel een stuk land kochten van boer Herman Vringer uit Blauwkapel (foto Wim Krommenhoek).

 

Meer informatie

Toen begraven in de kerk in het begin van de negentiende eeuw werd verboden, betekende dat voor de kerkvoogden een gemis aan inkomsten. Het terrein aan de Groenekanseweg werd weliswaar in eeuwigdurende erfpacht genomen, maar deze erfpacht werd jarenlang niet betaald. Abraham Calkoen, de eigenaar van het landhuis Voordaan, verstrekte een geldlening en kocht een zesde deel van het terrein om daar een familiegrafkelder te bouwen. Hierin zijn tot in de eerste helft van de twintigste eeuw verschillende leden van de familie Calkoen bijgezet. Op de steen boven de ingang bevindt zich het familiewapen.

Uitbreidingen van de begraafplaats vonden plaats in de jaren 1926 en 1959 door grondaankoop van de familie Bos.

In 2018 werd de Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan opgericht als gevolg van het afstoten van de begraafplaats door de Hervormde Gemeente  Groenekan. De stichting heeft de begraafplaats overgenomen en beheert en onderhoudt deze, grotendeels met christelijke vrijwilligers zoals we op de website kunnen lezen. De begraafplaats verwierf daarmee de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Opvallend op deze begraafplaats is het veelvuldig voorkomen van bepaalde namen van families die al generaties lang in de regio hun agrarisch bedrijf uitoefenen. Van de grafstenen vallen een negentiende-eeuwse afgebroken hardstenen zuil op, symbool van het plotseling afgebroken leven, en een Iers hoogkruis dat in 1946 voor een lid van de familie Copijn is opgericht. Ook bevindt zich hier een oorlogsgraf, dat van Aalbert van Engelenhoven (1921-1943). Het is niet bekend op welke wijze hij is overleden.

WK

U bevindt zich op de rondleiding over de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

De website van de begraafplaats Groenekan (begraafplaatsgroenekan.nl)

De Vierklank, 16-08-2017.