In de Nederlands Hervormde kerk of Dorpskerk in de Dorpsstraat in De Bilt staat tegen de oostelijke gevel een preekstoel die net zo oud is als de kerk zelf. We zien hem hier op een tekening van Th. Verlaan uit 1913. (Foto Het Utrechts Archief)

De preekstoel is de oudste die bewaard is op de Utrechtse Heuvelrug. Op een grafsteen in de kerk staat te lezen dat Dirk Salomonszoon hem in 1652 heeft geschonken aan de kerk. Andere preekstoelen zijn gewoonlijk zeshoekig, maar deze is achthoekig, zoals dat in de zeventiende eeuw nog wel voorkwam. Hij wordt gesteund door leeuwenklauwen en is versierd met acanthusbladeren.

Boven de stoel ziet men een klankbord, dat de achthoekige vorm van de preekstoel volgt. Het is niet het originele klankbord, maar toen men het bij de verbouwing van de kerk in 1895 vernieuwde, heeft men wel enkele originele onderdelen gebruikt. Bij die verbouwing plaatste men de preekstoel op een stenen voet.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

S. Broekhoven en S. Barends, De Bilt, Geschiedenis en architectuur, Zeist 1995.

C.L. van Groningen, De Utrechtse Heuvelrug, De Stichtse Lustwarande, dorpen en landelijk gebied, Zwolle 2000.

I. Hovelynck e.a. (red), Op pad langs de kerken in de kernen van De Bilt, uitgave van de Raad van kerken De Bilt en omstreken 2013.