Het gebied dat nu Hollandsche Rading heet, was in de negentiende eeuw nog maar dun bevolkt. Voordat het werd opengelegd door de komst van het spoor en de bouw van een spoorhalte in 1885, kwamen er vrijwel geen toeristen en was het voor welgestelden minder aantrekkelijk om er hun villa’s te bouwen. De schrale zand- en heidegrond was niet erg vruchtbaar. Er stonden enkele boerderijen en huizen van dagloners, bijvoorbeeld langs de Rading-Oost (Nu Vuursesteeg) en de Rading-West (nu Graaf Floris V weg).

Men kan zich een indruk vormen aan de hand van negentiende-eeuwse boerderijen, zoals Vuurse Dreef nummer 75 , die omstreeks 1875 gebouwd is. Hierboven zien we een plaggenhut die tegenover theehuis De Paddenstoel aan de Vuurse Dreef stond, zoals deze er omstreeks 1930 uitzag. (Collectie Het Utrechts Archief)

DAB

Spring naar toolbar