Afgebeeld is een foto die werd aangeboden aan de bestuurders bij de officiële opening van de inundatiesluis en -brug in de Kanonsdijk ten zuiden van Fort Ruigenhoek op 30 juni 1998. (Foto: Archief Anne Doedens.)

Aan het einde van de twintigste eeuw begon het besef van het belang van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te groeien. Daarvan is deze vroege restauratie een voorbeeld. De gemeente Maartensdijk besloot voor deze restauratie 50.000 gulden bij te dragen, lettend op het historisch belang van de vervallen sluis, die ligt tussen de vierde en de vijfde inundatiekom. De sluis en de brug zijn een rijksmonument. Meer daarover kan men lezen door de volgende link aan te klikken: rijksmonument 532325.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over de Hollandse Waterlinie. Voor het vervolg klik HIER.