Afgebeeld is een foto die werd aangeboden aan de bestuurders bij de officiële opening van de inundatiesluis en -brug in de Kanonsdijk ten zuiden van Fort Ruigenhoek op 30 juni 1998. (Foto: Archief Anne Doedens.) De gemeente Maartensdijk besloot voor deze restauratie 50.000 gulden bij te dragen, lettend op het historisch belang van de vervallen sluis, die ligt tussen de vierde en de vijfde inundatiekom. Aan het einde van de twintigste eeuw begon het besef van het belang van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te groeien. Daarvan was deze vroege restauratie een voorbeeld. De sluis en de brug zijn een rijksmonument. Meer daarover kan men lezen door de volgende link aan te klikken: rijksmonument 532325. Dit is de elfde post van de rondleiding Bilts Werelderfgoed. Voor de twaalfde post, over een zwembad bij Fort Ruigenhoek klik men HIER.

 

AD