Afgebeeld is een foto van een legakker in de stinsentuin van Westbroek, ter hoogte van het adres Kerkdijk 126-132 te Westbroek. (Foto: Anne Doedens.)

 

Meer informatie

Dr. Wim Baas te Westbroek begon vele tientallen jaren geleden met de aanleg van een stinzentuin en was daarmee zijn tijd ver vooruit. Deze prachtige tuin kent vele variëteiten stinzenplanten, die van oorsprong met name voorkwamen  bij versterkte huizen van edelen, op  landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke. Een stins is letterlijk een stenen huis of versterking of een kasteel van een edelman of ridder. (Zie ook: Een kruisridder in de zodden.)

In de tuin zijn ook veel andere planten en bomen te zien, die te maken hebben met de specifieke aard van het gebied waarin de stinzentuin van de heer Baas ligt: het gebied van de Westbroekse zodden in het Noorderpark. Dit zoddengebied kenmerkt zich door drijvende stukjes land of zodden, die ontstonden in uitgeveend gebied en waar een bijzondere vegetatie ontstond. De turf die men won en die en petgaten achterliet, werd op legakkers gelegd om te drogen voordat hij naar de afnemers werd vervoerd.

De stinzentuin is ook landschappelijk een monument doordat de petgaten en de legakkers duidelijk te zien zijn. Als de grondwaterstand in de toekomst te veel daalt, leidt dat in het gebied weer tot het ontstaan van hoogveen en het op termijn verdwijnen van zodden. Er is in Europa maar één gebied met een soortgelijk landschap: de Weerribben/Wieden in de Kop van Overijssel. Om de Stinsentuin te kunnen bezoeken, ga naar: http://www.stichtingoase.nl/moeras–en-stinzentuin

AD

In het interview voor RegioTV De Bilt legt Wim Baas onder meer uit hoe belangrijk de grondwaterstand is voor het behoud van de moeras- en stinzentuin.