Afgebeeld is een tekening van de Utrechtse Mariakerk van de Maartensdijkse burgemeester Frans Nicolaas Marius Eijck van Zuylichem (1806-1876), die op Eyckenstein in Maartensdijk woonde. Hij was vanaf 1847 tot 1866  burgemeester van Maartensdijk, maar hij ging de geschiedenis is als de man die de aandacht vestigde op de middeleeuwse bouwkunst in Nederland.

 

Meer informatie

Toen Van Eijck over de middeleeuwse bouwkunst begon te schrijven, bestond er eigenlijk nog geen literatuur over. In 1843 schreef hij over de Sint-Nicolaaskapel op het Nijmeegse Valkhof, misschien op Romeinse grondslagen gebouwd  door Karel den Grooten, omtrent 780.  In 1849 verscheen een Kort overzigt van den bouwtrant der middeleeuwsche kerken in Nederland. In 1858 en 1863 publiceerde Eijck van Zuylichem over romaans en gotiek. Hij schreef ook nauwgezet over de reparatie en het koperwerk van de Maartensdijkse dorpswegkerk. Onderzoekster en architecteurhistorica Ada van Deijk schrijft: Eijck, de erudiete vorser, is kennelijk in vergetelheid geraakt. Wie zijn verwaarloosde grafkelder op het landgoed Eyckenstein ziet, zou niet denken dat F.N.M. Eijck van Zuijlichem zoveel voor Maartensdijk en Nederland betekend heeft.

Over zijn burgemeesterschap klik HIER.

 

Hieronder twee afbeeldingen uit het Utrechts Archief, tekeningen van Eijck van een boogvenster van de Dom en van een deel van het Utrechtse pandhof bij de Dom.

AD

Litteratuur:

Ada van Deijk, Frans Nicolaas Marius Eijck van Zuijlichem 200 jaar geleden geboren, Burgemeester van Maartensdijk 1847-1866, in: St. Maerten, nr. 31 (december 2006).

Ada van Deijk, Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem, Architectuurhistoricus van het eerste uur, in: Bulletin KNOB, 2013/1, pp. 20-33.