U bevindt u op de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Om terug te gaan naar het begin klik HIER

Deze tekening geeft een beeld van het dorp De Bilt in het begin van de achttiende eeuw. Hij werd gemaakt door Andries Schoemaker (1660-1735), een groot laat zeventiende – vroeg achttiende eeuwse collectioneur van  munten en handschriften. (Atlas Schoemaker, Koninklijke Bibliotheek/Geheugen van Nederland/Museum Flehite.)

 

Meer informatie

Andries Schoemaker verzamelde duizenden penningen en afbeeldingen. De vaak ingekleurde tekeningen maakte hij zelf of hij liet ze maken, bv. door Abraham de Haen.  Een bekend handschrift uit zijn collectie is een door Schoemaker zelf gemaakte kopie van de Kroniek van Henrica van Erp. Dat deze prent door hem zelf vervaardigd is, zou kunnen blijken uit het handschrift van de tekst die eronder staat. Die tekst gaat over een bekende moord in De Bilt en een militaire actie bij dat dorp die ook in de Kroniek van Henrica van Erp beschreven word. Hij  luidt:

De Bilt: is een vrugtbaar streek lands gelegen buyten Utrecht ten eynde de straatwegh buijten de Wittevrouwe poort, langst welcke noch men verscheyde deftige buijtenplaatse  vind. Hier geschiede de aanslag van den bastaart van Brederode Walrave genaampt in den jaare 1457. Hij  verrigten sulcx buyten weten van syn vader, doodende twee Haarlemmers, doordien men hem belet hadde om tot Santpoort een gestrant schip met wolle na hem te trecken en het te bergen. Volgens het gebruyck der Roomse kerk wierd wegens de moord alhier gedaan aan Nicolaas Iperts burgermeester en Gerardus Moltrius  schepen der stede Haerlem, wierd alhier een stene kruys opgerecht.

De Bilt is een fraay dorp. Te linker syde [aan de Steenstraat, komend van Utrecht] daar des selfs kerckije staat, maekt het met de onderhorige landerijen uyt een omtreck van 1219 mergen lands, synde een aansinelyke ambagtsheerlyckhyt voor den heere Antonie Keppel. Sy leght in het Overquartier van het Utrechtse Sticht tussen de stad Utrecht en de vrije heerlykhyt van Zyst.

In den jaare 1516 sloeg graaf Hendrik van Nassou sig met syne Bo[u]rgondise benden hier ter neder, en trock na 2 dagen verblyfs andermaal verder op na Gelderland. Groot Historis Woordenboek pag. 255.’

Een andere prent die Schoemaker  – weer gelet op het handschrift – zelf maakte, is de hieronder opgenomen afbeelding van Oostbroek.

AD

Dit is de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Voor het vervolg klik HIER

(Atlas Schoemaker, Koninklijke Bibliotheek/Geheugen van Nederland/public domain/RKD).