In 2006 werd bij de Maartensdijkse Dorpsweg een bijzondere munt gevonden. Op de voorkant ziet men de zonnegod Helios. Daar zag men in de middeleeuwen het gezicht van Christus in. Men dacht in de middeleeuwen dat munten als deze behoorden tot ‘de dertig zilverlingen’, waar Judas Jezus voor verraadde. [Afbeelding: de site van Utrecht Altijd (Erfgoed Landschap Utrecht).]

 

Meer informatie

 

In feite gaat het om een munt die in de periode van de veertiende tot de zestiende eeuw door de Johannieters van Rhodos werd gemaakt. Deze munten werden aangeboden aan pelgrims als een christelijke relikwie. De getoonde munt is een kopie van een Griekse tridrachme uit Rhodos. Munten als deze  verschillen echter van  een echte tridrachme door het ontbreken van een letter of de naam van de muntmeester. Op de achterzijde ziet men het omschrift ‘POAION’. Dat woord werd foutievelijk in verband gebracht met het geslacht Herodes. Op grond daarvan meende men,  dat het zou gaan om een van de ‘zilverlingen’,  die Judas had ontvangen voor het verraden van Jezus Christus. (Men las namelijk, POION, dat zou een verkorting zijn van HPOION, een omschrift dat voorkomt op munten van het geslacht  Herodes. Herodes I de Grote veroordeelde Jezus ter dood). Deze pelgrimspenning zou te dateren zijn tussen ca.1375-1575.

Bron/meer lezen: Cruysheer, A., 2017: Naschrift op een Griekse zilverling of judaspenning, in De Beeldenaar 41-1, 11-12; de site Verhalen van Utrecht en de site  Portable Antiquities of the Netherlands.

AD

 

 

Afbeelding van de voor- en de achterzijde van de munt. Op de achterzijde is duidelijk leesbaar POAION. [Afbeelding van de site Utrecht Altijd (Erfgoed Landschap Utrecht)]