Even ten noorden van station De Bilt vond in 1869 een groots scherpschuttersevenement plaats, waarop Koning Willem III en zijn broer, prins Hendrik de Zeevaarder aanwezig waren. Op een destijds ‘nagenoeg onbegaanbaar, eenzaam en verlaten stukje grond, schijnbaar zonder enig nut’ werden, met toestemming van de grondeigenaren een groot tentenkamp opgericht, schietbanen gerealiseerd en wegen aangelegd.  De vele bezoekers die toestroomden zorgden voor overvolle treinen die extra waren ingezet en parkeerproblemen langs de Soestdijkerstraatweg. Dit mega-evenement wordt tot in detail door Kees Floor beschreven.

Het landgoed Noord-Houdringe ontwikkelde zich in de laatste anderhalve eeuw van woeste gronden met heide, dennen en stuifzand tot een geliefd wandelgebied. Ook daar vonden in de afgelopen anderhalve eeuw heel wat gebeurtenissen plaats, die bij velen onbekend zijn. In de komende drie uitgaven van De Biltse Grift wordt hier uitvoerig op ingegaan door Gerrit Bloothooft. Hij opent met een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van het landgoed.

Kees Floor vertelt ons vervolgens over een ander mega-evenement, ditmaal op Houdringe: Zendingsfeesten in 1871, 1898 en 1911, waar duizenden mensen op af kwamen. Houdringe heeft vanaf augustus 1914 ook een groot militair tentenkamp gehuisvest met Schietbaan De Pan. En tot in de ’70-er jaren was een deel nog militair oefenterrein. Wim Krommenhoek, Henri L’Honoré Naber en Gerrit Bloothooft bespreken de opmerkelijke details die op oude foto’s te zien zijn.

Deze rijke geschiedenis van Bilthoven is te lezen in het maartnummer van De Biltse Grift van de Historische Kring D’Oude School, dat rond 4 maart verkrijgbaar is bij de Bilthovense Boekhandel en bij The Read Shop in De Bilt.