Met veel genoegen presenteren wij u een digitale rondleiding over de kloosters van De Bilt.

Voor het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp De Bilt en de latere gemeente zijn twee kloosters heel belangrijk geweest: Oostbroek en Vrouwenklooster. Vroeg in de twaalfde eeuw was de abdij een zogeheten dubbelklooster waarin twee kloostergemeenschappen woonden, een voor monniken en een voor vrouwelijke religieuzen. Al in 1139 was het nonnenklooster afgesplitst onder de naam Vrouwenklooster.

Onderaan de pagina staat bij iedere post een link om naar de volgende bijdrage te gaan.

U kunt de rondleiding starten door nu te klikken op RONDLEIDING.