Maartensdijk was ooit een leen dat de bisschop had uitgegeven aan het Domkapittel, dat eigenlijk het kapittel van Sint Maarten heette. Het is dan ook niet vreemd dat er in 1966 voor de rooms-katholieke inwoners aan de Nachtegaallaan een Sint Martinuskerk werd gebouwd. Hierboven: de kerk in 1966 kort na de opening (Foto Jospé, RHC Vecht en Venen).

Meer informatie

Na de reformatie werd het grootste deel van de bevolking van Maartensdijk protestants. De katholieke minderheid moest elders naar de kerk. In 1961 benoemde kardinaal Alfrink de voormalige legeraalmoezenier Mgr. Van Straelen tot bouwpastoor voor een nieuw te bouwen kerk. Op 11 november 1966, de dag van Sint Maarten, werd de kerk ingewijd.

Men had voor het kerkgebouw een vijfhoekige vorm gekozen. In de doopkapel hangt een wandkleed met de afbeelding van de bisschop  van Tours, Sint Maarten. Naast de kerk verrees in 2001 een aanbouw waarin ruimte werd geboden voor andere activiteiten voor de parochie, zoals vergaderingen, catechese en kinderopvang.

De klokkenstoel – er was geen toren – was gemaakt van cortenstaal, dat alleen aan de oppervlakte oxideert, zodat het roest beschermt tegen verdere aantasting. Bij het maken van de klok koos men een toonhoogte die harmonieerde met de klok van de hervormde kerk aan de Dorpsweg, zodat de klokken van de twee christelijke gemeenschappen in saamhorigheid konden luiden. De Sint Maartenskerk werd het kloppende hart van een gemeenschap die anders dan andere katholieke gemeenschappen geen achteruitgang maar juist bloei beleefde tot in de eenentwintigste eeuw.

Ook de katholieke kerk ontkwam niet aan de ontkerkelijking. In 2010 voegde het aartsbisdom de ruim tweehonderd parochies samen tot 47 nieuwe.  De Maartenskerk behoorde voortaan tot de parochie van de heilige Martha en Maria, die zijn zetel heeft in Soest.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Website Parochienet.nl / St. Maarten

I. Hovelynck e.a. (red), Op pad langs de kerken in de kernen van De Bilt, uitgave van de Raad van kerken De Bilt en omstreken 2013.