Villa Jagtlust wordt gemeentehuis

Ja, u leest het goed. Bijna 100 jaar geleden werd het toenmalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat vanouds Steenstraat ten gevolge van het uitgedijde ambtenarenkorps te klein. Er moest een nieuwe locatie worden gezocht, liefst op een representatieve plaats in het midden van de gemeente. Het oog viel op villa Jagtlust, die te koop stond. Na een hoop gesteggel over de aankoop en over de toekomst van het prachtige gebouw werd in 1928 besloten om Jagtlust aan te kopen. Er volgde een uitgebreide ontwerpprocedure door architecten en na de verbouwing werd uiteindelijk in juni 1932 het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. In het juninummer van De Biltse Grift vertelt Ellen Drees uitvoerig de hele geschiedenis van aankoop tot ingebruikname. In deel twee over Noord-Houdringe neemt Gerrit Bloothooft de lezer mee op een historische wandeling, waarbij hij aan de hand van huidige en historische foto’s de geschiedenis van het landgoed  toelicht.

Goede verbindingen met openbaar vervoer waren essentieel voor de gemeente De Bilt. Voor zijn artikel over de eerste buslijnen door De Bilt en Bilthoven onderzocht Kees Floor, welke busondernemingen hier 100 jaar geleden waren en hoe de bussen er toen uitzagen. Op een foto in het maartnummer bij het artikel over de scherpschutterswedstrijden in 1869 in Bilthoven was iets merkwaardigs te zien. Henri L’Honoré Naber gaat er nader op in.

Deze boeiende onderwerpen zijn te lezen in het juninummer van De Biltse Grift van de Historische Kring D’Oude School, dat omstreeks 10 juni verkrijgbaar is bij de Bilthovense Boekhandel in Bilthoven en bij The Read Shop in De Bilt.