Afgebeeld is een tekening van Esaias van de Velde van dijkherstel bij Vianen in 1624. Dijkherstel was ook wat in Westbroek moest gebeuren ruim een halve eeuw later, mede als gevolg van de Franse inval van het Rampjaar (Rijksmuseum Amsterdam).

 

Meer informatie

 

Het gebied dat in 1672 onder water werd gezet, was groter dan de Hollandsche Waterlinie van dat jaar, ook al omdat de Fransen meededen met het inunderen van boerenland. In het archief van Westbroeks geërfden lezen we, dat de heren op 30 maart 1689 bij elkaar kwamen en besloten tot herstel van de kade van de polder Westbroek die in het Rampjaar als gevolg van een inundatie (onderwaterzetting) verzakt was en te laag geworden . Dit herstel gebeurde, anders dan de op de tekening hierboven, niet met wilgentenen maar met zand. Het originele stuk over deze versterking staat hieronder. Het luidt, in transcriptie:

 

De Geërfden etc. voorgedragen zijnde, dat de ringhkade [de kade om de polder] door de inundatie in den Franschen oorlogh als anders merckel[ick] is afgeslage en verlaeght, tot reparatie van het welcke bij de heemraden was gecoft een santpoel daer omtrent geleghen’.

 

De aankoop had 24 gulden gekost en was goedgekeurd door de schout van Westbroek en de heemraden van de polder. Met het zand werd de kade zo spoedig mogelijk weer opgehoogd en versterkt. Voor de volgende post uit de reeks over het archief van de geërfden van Westbroek klik met HIER.

 

AD

Het originele stuk van 30 maart 1672.