Afgebeeld is een tekening van Esaias van de Velde van dijkherstel bij Vianen in 1624 (Rijksmuseum Amsterdam). Dijkherstel was ook wat in Westbroek moest gebeuren ruim een halve eeuw later, mede als gevolg van de Franse inval van het Rampjaar.

Meer informatie

In 1672 werd de Oude Hollandse Waterlinie ingezet in de strijd tegen de Fransen, die dat jaar de Republiek waren binnengevallen. Het gebied dat in 1672 onder water werd gezet, was groter dan de Hollandse Waterlinie van dat jaar. Een reden hiervoor was dat de Fransen meededen met het inunderen (onder water zetten) van boerenland. In het archief van Westbroeks geërfden lezen we dat de heren op 30 maart 1689 bij elkaar kwamen en besloten tot herstel van de kade van de polder Westbroek. Deze was te laag geworden als gevolg van een inundatie in het Rampjaar. Dit herstel gebeurde, anders dan de op de tekening hierboven, niet met wilgentenen maar met zand. Het originele stuk over deze versterking staat hieronder. Het luidt, in transcriptie:

De Geërfden etc. voorgedragen zijnde, dat de ringhkade [de kade om de polder] door de inundatie in den Franschen oorlogh als anders merckel[ick] is afgeslage en verlaeght, tot reparatie van het welcke bij de heemraden was gecoft een santpoel daer omtrent geleghen’.

De aankoop had 24 gulden gekost en was goedgekeurd door de schout van Westbroek en de heemraden van de polder. Met het zand werd de kade zo spoedig mogelijk weer opgehoogd en versterkt. Klik hier voor de volgende post uit de reeks over het archief van de geërfden van Westbroek.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de Hollandse Waterlinie. Voor het vervolg klik HIER.

Het originele stuk van 30 maart 1672.