Na 1945 groeide en veranderde veel meer dan de bevolking en het aantal woningen.  In 1951 kreeg de Industrieweg zijn naam, de ontsluiting van het nieuwe terrein voor handel en nijverheid. Er kwam een reeks bedrijfspanden. (Foto van dakdekkers aan het werk op het dak van het bedrijf van de gebroeders Rozegarde, paperclips en punaises. (Streekarchief Gooi- en Vechtstreek (SGV), 032.5-5723, Gooi- en Eemlander (G&E)). Later zou er, na het gereedkomen van de Dierenriem in 1976-1977 ook een groot bedrijfspand verrijzen voor de wijngroothandel LFE die daar nog steeds gevestigd is.

 

Meer informatie

De meest ingrijpende verandering kwam in 1970, toen het dorp werd doorsneden door de A27. Het veranderde het aanzien van de Dorpsweg rigoureus en definitief

De foto’s in de bijlage maken zichtbaar hoe ook qua dienstverlening een nieuw dorp ontstond. Tijdens de ontwikkeling van de Oranjebuurt werd in 1967 ook de toen nog gereformeerde – later PKN – Ontmoetingskerk gerealiseerd.  Een jaar eerder was aan de Nachtegaallaan de katholieke Maartenskerk ingewijd.

De winkels langs de Dorpsweg waren onvoldoende voor de groeiende bevolking. Op 18 augustus 1977 opende burgemeester Panis het nieuwe winkelcentrum: de Marijkehof, op de plaats van het oude houten dorpshuis, naast de kwekerij van Rijksen die toen midden in het dorp lag en later plaats zou maken voor het Maertensplein. De Marijkehof zou de twintigste eeuw niet overleven en maakte in 1998 plaats voor het zorgcentrum Dijckstate. Het winkelcentrum Maertensplein nam eveneens in 1998 de functie van de Marijkehof over. Intussen was ook de kwekerij Rijksen uit het dorpshart verdwenen (zie de post: Het dorp Maartensdijk, 1945-1994, I).

In 1977 kwam de uitbreiding van het gemeentehuis aan de Tolakkerweg in beeld. Een oude boerenschuur moest plaats maken. In september 1978 werd een begin gemaakt met de bouw van de Vierstee. De tennisvereniging Toutenburg  kreeg in 1980 een nieuw clubhuis (in de 21ste eeuw met de tennisbanen weer verdwenen en vervangen door woningbouw, er kwamen nieuwe banen en een nieuw clubhuis aan de zuidwesthoek van het dorp). Het oude politiebureau werd verlaten voor een nieuw, groot gebouw aan de Dierenriem, dat in de eenentwintigste eeuw zijn functie verloor. De boerderij van Van Voorst verdween door een windhoos begin 1981 en maakte plaats voor woningbouw. Wat bleef was het oude gemeentehuis, met de bekende duiventil, die nu terug te vinden is op het terrein van de dierenboerderij in de Groene Long. Voor afbeeldingen het voorgaande illustreren klikke men deze bijlage aan: Fotodossier Maartensdijk verandert 1945-1994.

Over de ontwikkeling van het nieuwe dorpshart, het Maertensplein klikke men deze LINK aan.

AD