Ook in de negentiende eeuw legde men landgoederen aan. De driehoek tussen de straten die nu bekend staan als de Bilthovenseweg, de Dorpsstraat en de Burgemeester de Withstraat, was nog lang landbouwgrond. In 1844 bouwde men daar de buitenplaats Zorgvliet en in 1848 Terre Neuve. Foto: Het huis aan de Dorpsstraat vanouds Steenstraat 128 vanuit het westen gezien 1895 – 1900. (Het Utrechts Archief)

 

Meer informatie

Jean Boudet van Dam, een rijke grondbezitter uit Brakel,  kwam omstreeks 1840 met zijn vrouw in De Bilt wonen in het huis Veldzicht. In 1847 kocht hij in het gebied ten noorden van de Dorpsstraat een stuk grond waarop vier woningen stonden. Hij liet er twee van afbreken om het landhuis Terre Neuve te bouwen; de andere twee waren bestemd voor zijn personeel. Tegelijk liet hij bij het huis een wandelpark aanleggen.

Boudet van Dam verhuisde in 1863 naar Utrecht, maar toen hij in 1876 overleed, werd hij begraven bij de Dorpskerk in De Bilt. Daar is aan de noordkant van de kerk nog het familiegraf te zien.

In 1863 kocht barones Van Boetzelaer het kleine landgoed. Haar vader Willem Jan Both Hendriksen had de landhuizen Sandwijck en Sluishoef verworven en veel boerderijen en stukken grond die vrijwel aan Terre Neuve grensden. Met haar man C.W.J. baron Van Boetzelaer bleef zij zelf op Sandwijck wonen.

Terre Neuve verhuurde zij aan Dirk van Wichen en later woonde daar haar zoon G.H.L. baron Van Boetzelaer en daarna Catharina Willink. Een andere zoon, W.C. baron Van Boetzelaer, woonde er tot hij zich op Eyckenstein vestigde. Hij was van 1873 tot 1879 burgemeester van De Bilt. Het leek passend dat de burgemeester aan de Dorpsstraat woonde.

Latere huurders waren A.F.W. Ellerman en burgemeester D. de Blocq van Haersma de With, die het huis met tuin in 1897 of 1898 aankocht. Zo werd het voor de tweede keer burgemeesterswoning. In 1906 liet hij Terre Neuve verbouwen en vergroten. Bouwtekeningen staan op deze site.

Na zijn overlijden werd Terre Neuve verkocht aan Exploitatiemaatschappij Terre Neuve, die voor dat doel was opgericht. Op een deel van de grond liet deze onderneming middenstandswoningen bouwen. Na de Tweede Wereldoorlog was Terre Neuve in gebruik voor kantoren. Onder de gebruikers was het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren, dat ook wel de Biltse Eierecentrale werd genoemd. Ook de kruidenierscoöperatie De Sperwer maakte gebruik van het huis. Ook in onze tijd kan men in Terre Neuve diverse bedrijven vinden, met name op juridisch gebied.

Hieronder: een menu dat men gebruikte op Terre Neuve gebruikte in 1904 uit het archief  pronk van Hoogeveen. (De Biltse Grift)

DAB

U bevindt u op de Rondleiding over de Stichtse Lustwarande. Voor het vervolg klik HIER

Literatuur:

J. van der Heijden, Terre Neuve aan de Dorpsstraat, in: De Biltse Grift juni 1997 nr. 19 blz. 2-9.