Hierboven zien we Hotel Poll omstreeks 1918 . (Collectie Vecht en Venen) Het stond aan de zuidkant van de Dorpsstraat ter hoogte van de plek waar nu de Burgemeester De Withstraat uitmondt.

 

Meer informatie

In de negentiende eeuw was de Biltse Dorpsstraat een onderdeel van de hoofdweg die Utrecht met het oosten van het land verbond. Op de plek waar nu de Cumulusflat is, stond Hotel Poll. Het was in 1883 gebouwd op de plaats waar vroeger herberg ‘t Roode Hart had gestaan. De eigenaar was Kornelis Jacobus Poll. Het hotel had een grote tuin met een veranda en beschikte kort na 1900 over elektriciteit en een telefoon. Vanaf de veranda kon men de trams en auto’s zien voorbijkomen, maar vooral karren en koetsen. Het was ook een plek waar Utrechtse studenten graag hun feesten vierden. In 1905 kocht A.E. Petri het hotel samen met J.L. Gude; later werd N.A. Hoobroeckx de eigenaar. De naam bleef Poll.

In de nacht van 5 april 1886 brak er brand uit. Doordat de brandspuit sinds kort kon worden aangesloten op de waterleiding, kon men het vuur snel blussen. Schade was er alleen aan de bovenste verdieping.

Minder geluk had het hotel in 1958. De brand die op zondagmorgen 13 april uitbrak, werd aangewakkerd door een felle oostenwind. Toen de vrijwillige brandweer arriveerde, bleek het hotel niet meer te redden. Hetzelfde lot zou tien jaar later Hotel De Beddepan in dezelfde Dorpsstraat treffen. Hieronder zien we een foto van de bluswerkzaamheden. ((Foto L.H. Hofland Collectie het Utrechts Archief)

L. Vellekoop, de eigenaar, verkocht de grond na enkele jaren aan garagehouder Spelt, die er in 1964 een garage liet bouwen met daarboven de Cumulusflat. Later werd de ruimte gebruikt door Garage De Bilt en tegenwoordig is er onder meer Restaurant Pomp 41 gevestigd.
DAB

Literatuur:
J. Van der Heijden, Oude ansichten IV Hotel Poll in vuur en vlam, in: De Biltse Grift 2000.
Kennisbank Historische vereniging D’Oude School.