In augustus 1869 bezocht koning Willem III de nationale schietwedstrijd. Die werd gehouden in het legerkamp vlakbij station De Bilt. Hij is de man met de baard die in het midden staat. De foto is gemaakt door W.C. van Dijk (Collectie Utrechts Archief).  

Meer informatie

Bij de feestelijke gelegenheid van het Koninklijke bezoek in 1869 hield men een schietwedstrijd. De koning staat hier afgebeeld omringd door zijn gevolg en met de officieren van de scherpschutterkorpsen. Op 1 september 1870 legde hij samen met zijn zoon prins Alexander ook een bezoek af aan Fort Rijnauwen, dat nog in aanbouw was.

In de tijd dat deze foto werd gemaakt was er oorlogsdreiging: in 1870 brak de Frans-Duitse oorlog uit. Bekend is dat Willem III via De Bilt Utrecht en het fort bezocht. Zo lezen we in de dagboeken van minister A.W.P. Weitzel:

Van 16 Augustus tot half September 1853 was er een legerkamp bij  Zeist waarin de Koning zich een geruimen tijd ophield. Uit dat Kamp  zou hij de stad Utrecht bezoeken. […] [Er was een] zonderlinge intocht van Zijne Majesteit te Utrecht, die door duizenden is gezien.  De Generaals droegen destijds een militaire hoed met Witte vederen,  maar Zijne Majesteit was dien dag niet gekleed als generaal; hij droeg de uniform  van kolonel der infanterie; hij had dus een schakot op gelijk al de officieren  van zijn hof, en was daardoor op eenigen afstand, niet van hen te onderscheiden. Aan de Bildt verliet hij zijn rijtuig en steeg hij, met zijn militair  gevolg, te paard;  reed niet vooruit, zoo als gebruikelijk is, maar liet  zich geheel omringen door den zwerm van zijne adjudanten en ordonnance officieren; hij ging in één gestrekten draf, van De Bidt naar de Neude.

Meer over de reden van het bezoek van Willem III aan De Bilt in 1869 kan men hier lezen.

Hieronder: fragment uit een krantenbericht uit het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage van 18 augustus 1869.

DAB

Literatuur:

Anne Doedens en Liek Mulder, Frans-Duitse oorlog. Moeder van De Grote Oorlog (Zutphen 2014)

Paul van ’t Veer ed., Maar Majesteit, Koning Willem III en zijn tijd, De geheime dagboeken van minister A.W.P. Weitzel (Amsterdam 1968).

 

Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)