Kornelis Johannis Lette was een geliefde huisarts in De Bilt. Naar hem en zijn zoon is het Dr. Letteplein genoemd. Afgebeeld is het Dr. Letteplein in 1967 (Collectie Utrechts Archief).

 

Meer informatie

Op 28 januari 1887 vestigde Kornelis Johannis Lette zich met zijn gezin in Bilt als huisarts. Hij was geboren in Nieuwerkerk op Schouwen-Duiveland op 17 september 1845. Dokter Lette woonde in de Dorpsstraat 85 en later aan de Utrechtseweg 279. Hij bouwde een bloeiende praktijk op en was een geliefde huisarts.

De gemeente De Bilt benoemde hem tot gemeentearts. Dit was noodzakelijk geworden doordat de gemeente op het gebied van de volksgezondheid meer taken kreeg. Hij oefende die functie uit tot 1914, waarna de gemeente die taak overdroeg aan zijn zoon, Hubertus Kornelis, die in 1910 in de praktijk van zijn vader kwam werken. Het Dr. Letteplein in De Bilt naar de vader zowel als de zoon vernoemd. Kornelis Johannis Lette overleed op 12 augustus 1919 in Bilt.

PvH

Literatuur

  1. Krommenhoek, ‘Dr. Letteplein, genoemd naar wie’, De Biltse Grift, december 2009 en idem maart 2010.