Afgebeeld is een van de natuurtaferelen die men kan zien in het in 2018 gereed gekomen, vergrote Groenekanse viaduct. Als gevolg van de verbreding van de A27 moesten ook de kunstwerken onder de weg worden aangepakt. (Foto AD)

 

Meer informatie

Om de natuurvriendelijke instelling van de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) te benadrukken, werden in het viaduct aan de zuidzijde natuurtaferelen weergegeven. Al snel na de gereedkoming van het viaduct werden vraagtekens bij de naam ervan gezet. We lezen in De Vierklank van 22 juni 2018 de volgende tekst van redacteur Henk van de Bunt:

De nieuwe naamgeving van de viaducten in Groenekan en Maartensdijk in de verbrede A27 verbaast velen en roept allerlei vragen op. De Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) verwoordt de vragen.

De nieuwe naamgeving van de viaducten in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading heeft ons bijzonder verbaasd. In Groenekan was het oude viaduct vernoemd naar een gewaardeerde medewerker van de gemeente Maartensdijk (de heer Scheidemans); nu staat op het viaduct opeens Ruigenhoek, terwijl het fort ruim een kilometer verder westwaarts ligt. In Maartensdijk is opeens ‘Achttienhoven’ op het (vernieuwde) viaduct gezet, terwijl deze voormalige gemeente ongeveer 2,5 kilometer westwaarts eerst begint. En in Hollandsche Rading ligt het viaduct in de noordoostelijke periferie en de Egelshoek maakt deel uit van de gemeente Hilversum. De HVM gaat ervan uit, dat i.v.m. het historisch besef de namen toch gecorrigeerd zullen worden; een paar meter uit de grens maakt meestal niet zoveel uit maar hier gaat het over kilometers en andere gemeenten!. Wie verzint zoiets?

AD