We zien hier een glas-in-loodvenster uit 1556 in de St. Janskerk in Gouda, gemaakt door de befaamde glazenier Dirck Crabeth. Knielend de domproost Cornelis van Mierop (1509-1572). (Foto: Simon den Daas,  zie de copyrightvrije bron onderaan deze post.)

 

Meer informatie

Van Mierop was degene die de Oostveense of Maartensdijkse  schout Geurt Hendrikszoon in 1546 namens het Utrechtse domkapittel het recht gunde om een molen te bouwenaan de latere Molensteeg (nu Molenweg). Hij werd in 1545 domproost van het domkapittel, dat Oostveen – het latere Maartensdijk – bestuurde en de opbrengsten ervan genoot. De domproost was in feite de voorzitter van het bestuurscollege van geestelijken dat we domkapittel noemen. Van Mierop was een heel belangrijke figuur. Zo werd hij in 1547 raadsheer in de Geheime Raad van keizer Karel V.

Hieronder ziet men het originele document en een van de originele zegels van het domkapittel die hangtaan het document, dat is bewaard in het Utrechts Archief. [Utrechts Archief, toegang 216, nr. 2364]. Voor de transcriptie klik op: transcriptie van de akte van 1546 omtrent de Maartensdijkse molen.

In dit stuk staat dat de domproost voor twee philippus-guldens per jaar (bijna 100 euro aan koopkracht nu) aan schout Geurt Hendriksz. het recht geeft en molen te bouwen en exploiteren, geheel voor eigen rekening en risico. Ook regelt hij wat er moet gebeuren als Geurt en zijn nazaten van de molen af willen. Het recht van koop berust bij het domkapittel en de waarde wordt door vanwege beide partijen (de nazaten en het kapittel) aan te stellen taxateurs bepaald.

AD

 

Litteratuur over de domproost Van Mierop: Frederike I. Kappers, Het huis van domproost Cornelis van Mierop, Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht Onderzoek naar de geschiedenis van perceel, bebouwing, eigendom en bewoning tot 1884. Steengoed nr. 56 (Utrecht, april 2014).