Afgebeeld is Rustenhove, een van de 36 monumenten tussen het viaduct onder A27 en Eijckenstein (Wikipedia). In september 2017 diende de Stichting Brigida   een nota bij het Biltse gemeentebestuur in, om  de Maartensdijkse Dorpsweg tot Beschermd Dorpsgezicht te verklaren.

 

Meer informatie

 

In dit pleidooi werd gewezen op het hoge monumentengehalte van de Dorpsweg, dat maakt, dat deze beschermwaardig is. Er worden vanaf Eijckenstein tot aan het viaduct onder de A27 17 rijks- en 19 gemeentelijke monumenten aangetroffen. Het gemeentebestuur reageerde in de twee  jaren na de indiening welwillend. Men vindt in deze nota een complete lijst van alle monumenten langs het genoemde deel van de Dorpsweg . Deze nota kan men raadplegen door deze link aan te klikken: Beschermd Dorpsgezicht Maartensdijk (met instemming van Stichting Brigida, uit het archief van de Stichting),