Adres: Dorpsstraat

De musea in Nederland zijn opnieuw gesloten, maar het Online Museum De Bilt is nog open. Speciaal voor de stille dagen is er nu een rondleiding op het Internet langs het industriële erfgoed in de dorpen die nu De Bilt vormen.

Daarvoor hebben wij nu een selectie van vijftig bedrijven gemaakt uit de bijdragen over dit onderwerp die op het Online Museum De Bilt te zien zijn. De bedrijven zijn gerangschikt op dorpskern.

De oudste dorpen in de gemeente hadden vooral een agrarisch karakter. In de melkveehouderij maakten de boeren zelf boter en kaas: een vorm van huisnijverheid. Later leidde de veeteelt ook tot industrieën. Er waren wel ambachtslieden. Uit de bedrijven van bijvoorbeeld smeden groeiden soms kleine nijverheidsondernemingen, die later de kern konden worden van een industrie.

We zullen zien dat de ligging van een dorp en de aanwezigheid van wegen en spoorwegen en bedrijfsterreinen grote invloed hadden op het ontstaan van industrieën en het aantrekken van bestaande bedrijven.

DAB

Voor de Rondleiding Industrieel Erfgoed klik HIER