Afbeelding: Krakers bezetten het voormalige bejaardenhuis De Wildzang aan de Nachtegaallaan in Bilthoven. (Bron: Rienk Miedema en Ellen Drees)

Toen in Amsterdam het huwelijk van de kroonprinses door de rookbommen van Provo’s werd verstoord, en de zogenoemde Damslapers en Maagdenhuisbezetters hun burgemeester Samkalden slapeloze nachten bezorgden, was het Bilthoven van burgemeester Fabius nog relatief rustig. Tot een aantal politiek bevlogen leerlingen van de Kees Boekeschool, De Werkplaats in 1969 en 1970 van zich liet spreken. In de zomer van 1970 kraakten zij de leegstaande villa De Wildzang aan de Nachtegaallaan in Bilthoven. Ze verzetten zich daarmee tegen de plannen van de gemeente om op dezelfde locatie een parkeerterrein in te richten.

 

Meer informatie

De krakers, in de leeftijd van zestien tot twintig jaar, hadden grote plannen met het gebouw dat eigendom was van de Hervormde Diaconie: een crèche, lezingen, exposities, een fotostudio, een wereldwinkel, een huiswerkcursus, opvang voor jongeren met problemen en een ontmoetingscentrum. Drugs en drank waren uitdrukkelijk verboden. De burgemeester gaf de krakers weinig hoop: het pand zou binnen drie weken wel ‘plat liggen’. Fabius vertrok het jaar daarop. In 1983, dertien jaar later, werd winkelcentrum De Kwinkelier geopend.

Stem louter Kabouter

Op de bijgeplaatste foto’s is een spandoek te zien met daarop de tekst Kabouter- Stadhuis. Hieruit is af te leiden dat de jonge groep krakers zich rekenden tot de zogenoemde Kabouterpartij, een beweging die zich verzette tegen de aantasting van het milieu en de moderne consumptiemaatschappij. In februari 1970 werd een eigen staat uitgeroepen: Oranje Vrijstaat. Onder aanvoering van Roel van Duijn werden panden gekraakt als protest tegen de woningnood.

VC

U bevindt u op de Rondleiding over nostalgie. Voor het vervolg klik HIER.

 

Meer lezen:Kabouterpartij – Stadsarchief Amsterdam

DBG-Van-Provos-en-kabouters-deel-I.pdf (historischekringdebilt.nl)

DBG-Van-provos-en-kabouters.pdf (historischekringdebilt.nl)