Vorm: scriptie
Niveau: bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Vergelijk de bevrijding in 1945 zoals die plaatsvond in De Bilt-Bilthoven en in Westbroek. Vergelijken is het vaststellen van verschillen maar ook van overeenkomsten.
Als materiaal gebruik je eerst de artikelen op de website Online Museum De Bilt. Die vind je door in het zoekvak in te tikken: bevrijding.
Onderaan de artikelen vind je onderstaande bronnen genoemd. Gebruik die ook:
– Leen de Raadt en Henk van Zijtveld, De trieste bevrijdingsdag van Westbroek, in: St. Maerten, nr. 13-1 (mei 1995) p. 3-15. Download hier: Trieste bevrijdingsdag.
– J. C. Brugman, De ‘bevrijding’ in de gemeente De Bilt, in: De Biltse Grift 1995. Download hier: DBG De bevrijding in de gemeente De Bilt
Gebruik ook de kennisbank van de historische vereniging D’Oude School: https://historischekringdebilt.nl/vereniging/kennisbank/
Je kunt ook raadplegen: B. Schut, Verhalen hoe de oorlog is verdwenen – Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog, De Bilt 2015.

Aan de hand van dit materiaal onderzoek je:
1 Wat gebeurde tijdens de bevrijding in Westbroek en De Bilt-Bilthoven?
2 Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?

Hoe maak je een Scriptie?
1 Maak een voorlopige hoofdstukindeling op basis van deelvragen.
Uitgangspunt is je vraagstelling. Je hebt een onderwerp (met voorlopige titel en eventuele ondertitel). Je bedenkt hoofd- en deelvragen en je selecteert bruikbare informatie.
Nu kun je dus een voorlopige indeling maken, bij voorkeur aan de hand van de deelvragen.
2 Schrijf een eerste versie van de hoofdstukken.
– Gewoonlijk is het hoofdstuk een antwoord op een deelvraag.
– Je kunt een onderverdeling gebruiken in paragrafen.
– Controleer of er iets ontbreekt en schrijf dan de definitieve versie.
3 Schrijf de conclusie.
– Herhaal de deelvragen en beantwoord ze.
– Herhaal de hoofdvraag en beantwoord die.
– Geef inhoudelijk je eigen mening.
4 Schrijf de inleiding.
In de inleiding vertel je de lezer meer over het onderwerp dat je gaat behandelen. Je geeft de hoofdvraag en de deelvragen. Je probeert de lezer nieuwsgierig te maken naar de rest van het verslag door bijvoorbeeld een herkenbaar probleem of een actuele gebeurtenis aan te halen. Ook vertel je kort wat over je manier van werken. Hoe heb je jouw onderzoek aangepakt, hoe ben je aan informatie gekomen?
5 Maak inhoudsopgave en de titelpagina.
6 Geef na de conclusie al je gebruikte bronnen en vermeld je internetadressen.
DAB