Hier zie je uitvergroot stukjes van ansichtkaarten die zijn gemaakt tussen 1895 en 1920, dus meer dan honderd jaar geleden. Ze komen uit De Bilt en Bilthoven. De kaarten worden bewaard in het Utrechts Archief, behalve nummer 5, die zich in de collectie Veldhoven bevindt. Je ziet kinderen uit die tijd.

Dit zijn de foto’s:

1 (Helemaal bovenaan) Bos in Bilthoven ca 1905

2 (Hierboven) De Bunnikseweg in De Bilt in ongeveer 1910

3 De Burgemeester De Withstraat in De Bilt ongeveer 1915

4 Voor de Dorpskerk van De Bilt ongeveer 1895

5 In de Dorpsstraat in De Bilt in 1908

6 De Dorpsstraat in De Bilt ongeveer 1900

7 De Dorpsstraat in De Bilt vanuit het oosten gezien, met rechts het wachthuisje van de Zeister Tram ongeveer 1905

8 Spelend kind in de Emmalaan in De Bilt in ongeveer 1920

9 Voor het Gemeentehuis en postkantoor ongeveer 1905

10 Huisje aan de Heiligen Akker in De Bilt in 1916

 

Stel je voor dat je die foto’s moet presenteren als een soort modeshow. Dan moet je eerst heel goed kijken.

Probeer de volgende vragen te beantwoorden:

a. Beschrijf de kleren op de foto’s. Zie je iets opvallends aan hun hoofd? Zie je iets opvallends aan hun voeten?
b. Wat zijn de meest opvallende verschillen met onze tijd?
c. Je kunt een verschil zien tussen de kleren van kinderen uit rijke families en uit arme families. Kleren van ‘rijke’ kinderen zijn meestal minder praktisch, ze worden bijvoorbeeld makkelijk vuil. Welke kinderen komen uit rijke families, welke uit arme en welke zitten ergens in het midden?
d. Zijn de verschillen in kleding tussen jongens en meisjes groter of kleiner dan tegenwoordig. Kun je bedenken hoe dat komt?
e. Zijn er verschillen te zien tussen jongere en oudere kinderen?

Schrijf nu de presentatie van de modeshow. ‘We zien hier…. zij hebben de volgende kleren aan: ….’ Gebruik daarbij de antwoorden op de vragen die je gevonden hebt.
Presenteer hem, als je dat wilt, voor je klasgenoten.

DAB