Opdracht: Beschrijf hoe je woonkern in de loop van de tijd bestuurd is.

V

Geschikte vormen: Verslag of Scriptie, presentatie met poster of PowerPoint.

Gebruik op de website:

Het einde van de gemeente Maartensdijk
De kaart van de Limieten van het Sticht
Jagtlust

En de tags bestuur en politiek en bestuurlijke herindelingen.

De Bilt en Bilthoven hebben een lange voorgeschiedenis. In 2004 zijn er andere woonkernen bijgevoegd. Probeer op de website bij elkaar te zoeken, wat er staat over het bestuur. De bestuurstaken wetten of regels maken, rechtspraak en politie horen er ook bij.
Je kunt in je verslag de verschillende periodes behandelen:
– De tijd van de ontginningen in de hoge en late middeleeuwen
– De tijd van de Republiek die grotendeels samenvalt met de vroegmoderne geschiedenis
– De tijd van het Koninkrijk der Nederlanden: wat daarna komt
Per periode kun je je afvragen:
– Wie had de macht?
– Hoe heetten de bestuursorganen?
– Wat deden zij en welke bevoegdheden hadden zij?

Als je niet overal antwoorden op kunt vinden, gebruik je aanvullend materiaal zoals:

https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/wat-doet-de-gemeenteraad
https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/het-college/burgemeester-en-wethouders
https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/wetten-en-regels-gemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_(dorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilthoven
https://historischekringdebilt.nl/wp-content/uploads/DBG-Beel-van-het-bestuur-van-De-Bilt-tussen-1825-en-1888.pdf

J.W.H. Meijer, Kleine geschiedenis van De Bilt en Bilthoven, Bunnik 1995.

DAB