Niveau: 10 tot 16 jaar
Opdracht: Beschrijf hoe je woonkern in de loop van de tijd bestuurd is.
Geschikte vormen: Verslag of Scriptie, presentatie met poster of PowerPoint.

Gebruik op de website:
Kaart van het gerecht Oostveen
Het wapen van Maartensdijk
Het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk
Adriaan Hendrik Eijck en de Franse Revolutie
Kaart van de gemeente Maartensdijk
Een bijzondere Maartensdijkse troffel
Tuindorp een deel van Maartensdijk
Een symbolisch glas-in-loodraam in het oude Maartensdijkse gemeentehuis
Het einde van de gemeente Maartensdijk
De kaart van de Limieten van het Sticht
Jagtlust

En de tags bestuur en politiek en bestuurlijke herindelingen.

Maartensdijk heeft een lange voorgeschiedenis. In 2004 is het bij de gemeente De Bilt gevoegd; daarvoor zijn er ook andere woonkernen bijgevoegd. Probeer op de website bij elkaar te zoeken, wat er staat over het bestuur. De bestuurstaken wetten of regels maken, rechtspraak en politie horen er ook bij.
Je kunt in je verslag de verschillende periodes behandelen:
– De tijd van de ontginningen in de hoge en late middeleeuwen
– De tijd van de Republiek die grotendeels samenvalt met de vroegmoderne geschiedenis
– De tijd van het Koninkrijk der Nederlanden: wat daarna komt
Per periode kun je je afvragen:
– Wie had de macht?
– Hoe heetten de bestuursorganen?
– Wat deden zij en welke bevoegdheden hadden zij?

Als je niet overal antwoorden op kunt vinden, gebruik je aanvullend materiaal zoals:

https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/wat-doet-de-gemeenteraad
https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/het-college/burgemeester-en-wethouders
https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/wetten-en-regels-gemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maartensdijk

P. Brusse, P. van Cruyningen en R. Rommes, Tien eeuwen Maartensdijk, een landelijke gemeente in Midden-Nederland, Utrecht 2001.

DAB