Opdracht: Beschrijf hoe je woonkern in de loop van de tijd bestuurd is.

Niveau: 10 tot 16 jaar
Geschikte vormen: Verslag of Scriptie, presentatie met poster of PowerPoint.

Gebruik op de website:
DE ONTGINNINGEN IN WESTBROEK
DE SCHENKING VAN ACHTTIENHOVEN AAN HET KAPITTEL VAN SINT JAN
HET RECHTHUIS VAN ACHTTIENHOVEN
ALBERT PIGGE HEER VAN ACHTTIENHOVEN
DE AMBTSKETEN VAN ACHTTIENHOVEN
HET WAPEN VAN WESTBROEK
HET GEMEENTEWAPEN VAN ACHTTIENHOVEN
HET GEMEENTEHUIS VAN WESTBROEK
DE KAART VAN DE LIMIETEN VAN HET STICHT
JAGTLUST
En de tags bestuur en politiek en bestuurlijke herindelingen.

Westbroek heeft een lange voorgeschiedenis. In die geschiedenis is het bij de gemeente Maartensdijk gevoegd en later bij de gemeente De Bilt gevoegd. Probeer op de website bij elkaar te zoeken, wat er staat over het bestuur. De bestuurstaken wetten of regels maken, rechtspraak en politie horen er ook bij.
Je kunt in je verslag de verschillende periodes behandelen:
– De tijd van de ontginningen in de hoge en late middeleeuwen
– De tijd van de Republiek die grotendeels samenvalt met de vroegmoderne geschiedenis
– De tijd van het Koninkrijk der Nederlanden: wat daarna komt
Per periode kun je je afvragen:
– Wie had de macht?
– Hoe heetten de bestuursorganen?
– Wat deden zij en welke bevoegdheden hadden zij?

Als je niet overal antwoorden op kunt vinden, gebruik je aanvullend materiaal zoals:

https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/wat-doet-de-gemeenteraad
https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/het-college/burgemeester-en-wethouders
https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/wetten-en-regels-gemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westbroek_(Utrecht)

P. Brusse, P. van Cruyningen en R. Rommes, Tien eeuwen Maartensdijk, een landelijke gemeente in Midden-Nederland, Utrecht 2001.

DAB

Spring naar toolbar