Niveau: voortgezet onderwijs

 

Stel je bent een journalist van een plaatselijke krant. Je interviewt Van der Palm tegen het einde van zijn carrière.

 

Gebruik:

– Het online Museum De Bilt: zoek op Van der Palm.

– H.J. Kwint, ‘Een patriottisch predikant in Maartensdijk’. In: St. Maerten, nr. 19 (juni 2000) 3-6. Download hier:

– Zoek op het Internet in een betrouwbare bron zoals Wikipedia wat de hoofdzaken van de Reformatie ( of hervorming) waren.

– Zoek ook wat de Bataafse Republiek was.

 

Uitwerking:

Stel van tevoren een aantal kritische vragen op.

 

Bedenk echt heel goed wat je precies te weten wilt komen: gaat het om een mening van iemand, of om  meningsverschillen tussen mensen of gaat om feiten.

 

Het is moeilijk om goede vragen te maken. Zorg ervoor dat ze kort en begrijpelijk zijn; dat ze niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Stel per vraag één onderwerp aan de orde. Rangschik de vragen naar onderwerp. Zet ze in een logische volgorde.

Wees voorzichtig met gesloten vragen waar alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord kan worden. Stel vooral open vragen. Dat zijn vragen die vaak beginnen met wie, wat, waar, welke of hoe.

Misschien kan Van der Palm de vragen niet allemaal beantwoorden, misschien ontwijkt hij de vraag. Bedenk dat je soms ook moet doorvragen. Vraag naar iemands mening en naar argumenten.

Bedank de geïnterviewde voor het gesprek.

 

DAB

(Foto: Coll. Universiteit van Leiden.)