We zien hier de boerderij Oostveen of Oud Koddestein, Dorpsweg 61  te Maartensdijk. Het is een rijksmonument. (Foto AD)

 

Meer informatie

Deze monumentale boerderij is gebouwd omstreeks 1565 en isdaarmee een van de oudste van het dorp. De naam Koddestein heeft mogelijk te maken met  de familie Codde: er is een acte van 5 juli 1657 waarin wordt vastgelegd dat Roelof Codde verkocht de hofstede met huysinge ende landeryen gelegen aan de Martensdijck, groot 25 morgen en 376 roe. Het is niet uitgesloten dat deze Roelof Codde familie – een oudoom – was van de apostolische vicaris van de (katholieke) Hollandse Zending ten tijde van de Republiek) Petrus Codde (1648-1710). Van deze Roelof is bekend dat hij in Amsterdam betrokken was bij heimelijke katholieke erediensten voor 1648.

Er zouden op de boerderij Oud Koddestein ten tijde van Napoleon ooit paarden voor het Franse leger zijn gefokt. In de jaren zestig van de vorige eeuw diende een deel van de boerderij als noodkerk vanwege de restauratie van het interieur van de kerk aan de Dorpsweg.

AD

 

Foto: ansichtkaart uit het achief van Koos Kolenbrander.

Literatuur:

Michiel Kruidenier en Joost van de Spek, Maartensdijk. Geschiedenis en architectuur (Zeist 2000)  pp 106v.

Informatie over de akte komt uit het archief van Koos Kolenbrander. Over Roelof Codde: Prandoni, M., 2014. ‘Doen an een zijden draet hingh ’t welvaert van dees Stede’. Stadsgeschiedenis en (katholieke) identiteit in P.A. Coddes toneelstuk Herdoopers anslagh op Amsterdam (1641). De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 30(1), pp.97–109.

 

 

Spring naar toolbar