In de Bilt bevond zich het middelpunt van de Utrechtse rijtuigenbouw. Zo waren er de rijtuigenbedrijven van Soeders, van Ingenhoes en Buitenweg en van Copijn en Buitenweg. Zie daarover Rijtuigenmakerijen in De Bilt. Aan het einde van de negentiende eeuw vinden we daar ook de fabriek van de Gebr. Takken en Boegborn.

Meer informatie

Afgebeeld is een rijtuig uit die tijd uit De Bilt: het beroemde ‘wagentje van Dieges’. (Collectie Rijksmuseum)Uit 1878 is een aanvraag bekend van D. Takken, waarin hij toestemming vroeg om een rijtuigmakerij te mogen bouwen. In 1881 kwam zijn broer M.J. Takken erbij. In 1885 kwam de heer Boegborn er als derde compagnon bij en werd de naam van de onderneming Fa. Gebr. Takken en Boegborn. Tijdens de ‘beste jaren’ had de firma tien werknemers in dienst.

De onderneming kwam in 1895 in de problemen toen aan het licht kwam dat D. Takken, die ook jarenlang gemeenteontvanger was, samen met de gemeentesecretaris had gefraudeerd: ‘… ter secretarie dier gemeente opzettelijk valschelijk hebben gemaakt of doen opmaken acht obligatiën …’. Tijdens het proces, dat de gehele maand januari 1895 duurde, werd D. Takken veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Het bedrijf was failliet.

JJR

Literatuur:
Doedens A. en J. Cladder, Een dorp betrapt: fraude in De Bilt 1, 2 en 3, in: De Biltse Grift 2005, 2006. Zie elders op deze site de samenvatting van dit artikel.
Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Rijtuigenfabrieken Gebr. Takken en Boegborn en C.M. Meijer’.
Frans Nas, Het ‘bedrijvig verleden’ van De Bilt en Bilthoven, in: De Biltse Grift okt 1995, pg 2-5.