In vroeger eeuwen werden voorname inwoners in de kerk begraven. Een voorbeeld daarvan zien we in het graf van de schout Johannes Swaving in de Dorpskerk van Maartensdijk. Nadat het begraven in de kerk verboden werd, bouwden enkele families een grafkelder op hun eigen landgoed, zoals de familie De Rovere van Breugel deed op Rustenhoven en de familie Eyck van Zuylichem op Eyckenstein.

De Hervormde begraafplaats van Maartensdijk dateert uit het begin van de negentiende eeuw. Voor die tijd begroef men de protestantse doden op het kerkhof bij de kerk. Afbeelding: het Register der Dooden 1789 – 1811. (Het Utrechts Archief)

Katholieken werden meestal in Utrecht begraven. Met name met met oog op katholieke inwoners en andersdenkenden richtte men in 2013 aan de Dierenriem de Algemene Begraafplaats Maartensdijk in, waar ook priesters en roomskatholieke rituelen werden toegelaten. Voor zwervers en daklozen legde men in 1874 het ‘Verloren Kerkhof’ aan.

DAB

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.