Dit is het begin van de rondleiding Adel in De Bilt. In de geschiedenis en de ontwikkeling van de dorpen in de gemeente De Bilt hebben talrijke edelen een rol gespeeld. Zij bezaten grond, voerden oorlog, spraken recht en bestuurden onderdelen van het land. Door de fraaie omgeving kwamen edelen uit andere delen van het land op de fraaie landgoederen in de dorpen wonen.

In de rondleiding langs adellijke personen hebben we een keuze gemaakt uit de vele interessante levens van edelen. Daarbij betrokken we ook de regenten of patriciërs van welke sommige families later wel tot de adel toetraden en andere niet.

Hierboven zien we de aanbieding van het Smeekschrift der edelen aan Margaretha van Parma in 1566. (uit: Strada, Histoire de la guerre des Païs-Bas) Tot de voornaamste leden van het verbond der edelen behoorden ook Wessel van den Boetzelaer (1500 – 1575) en zijn vijf zonen, die bij de aanbieding van het smeekschrift aanwezig waren. De familie zou zich in de negentiende eeuw ook in Maartensdijk en De Bilt vestigen.

AD, DAB

U bevindt u op de Rondleiding Adel. Voor het vervolg klik HIER

 

Algemene literatuur:

Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden dl123 2008: Themanummer over adel.

Nederland’s adelsboek, 1903 – 1980.

J. M. van Winter, Ridderschap, ideaal en werkelijkheid, Bussum 1965.