Dit is het einde van de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. U hebt gezien hoe de beschrijvingen zich geleidelijk ontwikkelden tot gidsen en hoe de belangstelling onder invloed van de tijdgeest en de behoeften van de reizigers verschoof.

De eerste beschrijvingen waren commentaren bij kaarten en prenten, waarbij het vooral ging om historische informatie. In de achttiende eeuw gingen op de Grand Tour de meeste voorname jongelieden aan de plattelandsgemeenschappen in deze regio voorbij. Slechts een enkeling had het over De Bilt. Wel beschreven de stads- en dorpsbeschrijvingen van de Republiek op grote schaal de dorpen bij De Bilt. De nadruk lag daarbij aanvankelijk sterk op het kerkelijk leven, maar onder invloed van de Verlichting beschreef men na 1750 ook andere gebouwen zoals landhuizen.

De negentiende eeuw bracht nieuwe reisverslagen, waarin de auteurs onder invloed  van de Romantiek meer schreven over het landschap en de natuur. De komst van de spoorwegen maakte het reizen aan het einde van de eeuw toegankelijk voor de middenklassen.

Echt massatoerisme ontwikkelde zich in de twintigste eeuw onder invloed van de toegenomen welvaart en de vrije tijd. Trams en fietsen maakten uitstapjes makkelijker. Dat ziet men terug in de publicatie van fietsroutes en gidsen, waarin het vooral ging over de weg en de natuur.

Er zijn op deze site ook rondleidingen over andere onderwerpen, zoals de spoorwegen, de Tweede Wereldoorlog, begraafplaatsen, oude kaarten, adel,  industrieel erfgoed en beelden in de gemeente.

Voor het menu met alle rondleidingen klik HIER

Als u deze rondleiding nog een keer wilt zien, klik HIER.

Voor het hoofdmenu klik HIER.