Welkom bij de digitale rondleiding over wetenschap en wetenschappers in de huidige gemeente De Bilt. Daarin vertellen we over bedrijvers van wetenschap die in onze gemeente hebben gewoond of gewerkt of er zijn begraven. We hebben ongeveer 45 posts opgenomen. Wanneer u een korte tour wilt maken, leest u alleen de inleidingen en de bijschriften bij de afbeeldingen. Als u meer wilt lezen, kunt u verder gaan onder het kopje ‘meer informatie’.

Het is een min of meer chronologisch verhaal geworden met de volgende indeling:

  • De tijd vóór 1900
  • Het KNMI
  • De universitaire wereld
  • De Nobelprijs
  • De periode na de oorlog

We zullen zien hoe wetenschappers in De Bilt kwamen werken of er woonden, soms verzamelingen aanlegden, zich lieten begraven. Van groot belang was de aanwezigheid van wetenschappelijke instituten zoals de Utrechtse universiteit, het KNMI en het RIVM. Natuurlijk is het niet de bedoeling om alle wetenschappers te behandelen die iets met de gemeente te maken hadden, want dat is niet mogelijk. We laten alleen iets zien van de namen die het meeste opvielen; vaak zijn dat hoogleraren. Foto: De viering van de Dies Natalis van de Utrechtse universiteit in 1951 (F.F. van der Werf, Het Utrechts Archief).

Bijzondere dank gaat uit naar Wim Krommenhoek, die een aantal van de opgenomen bijdragen heeft geschreven.

Soms staat er in de tekst een link naar andere posts in het Online Museum. Als u daarop klikt, vergeet dan niet terug te komen. Dat kunt u doen door op het pijltje linksboven in uw beeldscherm te drukken.

Onderaan de pagina staat bij iedere post een link om naar de volgende bijdrage te gaan. De eerste ziet u onderaan dit scherm.

Dick Berents

 

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER