Er kwamen ook wetenschapsbeoefenaars naar De Bilt om er te werken. Het KNMI, dat in 1854 was opgericht, verhuisde in 1897 naar het Kloosterpark in De Bilt omdat men daar zuiverder waarnemingen kon doen dan in de grote stad Utrecht. De oprichter Buys Ballot maakte dat niet meer mee, maar hij werd wel in De Bilt geëerd met een beeld.

De gebouwen van het KNMI vormen een markant element in de aanblik van het dorp. Weldra speelde het instituut ook een belangrijke rol in de internationale samenwerking. Sommige medewerkers vonden een woning in de gemeente. De aanwezigheid van nog een wetenschappelijk onderzoeksinstituut had ook betekenis voor gespecialiseerde bedrijven zoals instrumentmakers.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER