De getoonde avondmaalsbeker in het Utrechtse Museum Catharijneconvent zou in de Biltse dorpskerk gebruikt kunnen zijn.

 

Meer informatie

Vanaf 1652 werd in de toen gereedgekomen  Biltse gereformeerde Dorpskerk, het Heilig Avondmaal gevierd. Deze kerk was de tweede in de provincie Utrecht die voor de gereformeerden, later Nederlands Hervormden, gebouwd werd. Voor 1652 zal men elders, buiten het dorp,  gekerkt hebben. Voor meer informatie over de kerk klik men HIER.

Het Heilig Avondmaal was en is, samen met de doop, een van de twee sacramenten van de protestanten.  Tijdens dit  Avondmaal werden en worden het lijden en het sterven van Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. Daarbij werden in het begin tinnen bekers gebruikt, later kwamen steeds meer zilveren exemplaren in zwang. Het getoonde conische zilveren exemplaar met standring  – een van de twee genoemde bekers – werd in 1612 in Groningen gemaakt. De relatie met De Bilt blijkt uit de omschrijving die door het Museum Catharijneconvent bij het object geplaatst werd: ‘Avondmaalsbeker, gegraveerd met bloemmotieven, met wapen De Bilt geflankeerd door B, K en met Fortuna.’ Onbekend is waar de letters B. en K. op slaan. Merkwaardig is, dat de op de beker getoonde figuur die van de ‘heidense’ godin van het lot, Fortuna zou zijn.

 

AD