Aan de Burgemeester de Withstraat 2 stond de Biltse Bewaarschool, waar ruim honderd jaar (1873-1978) de Biltse jeugd haar eerste onderwijs ontving. Foto: de klas van juffrouw Dolk in 1943.

Toen in 1845 De Oude School aan de Burgemeester De Withstraat verhuisde naar een groter gebouw, werd daarin de eerste bewaarschool in de Provincie Utrecht gevestigd. Er waren 37 kinderen. In 1872 eisten Gedeputeerde Staten dat de school zou verdwijnen uit de onmiddellijke nabijheid van de begraafplaats. Men bouwde een nieuwe school aan het begin van de Burgemeester De Withstraat. Uitbreiding volgde in de jaren 1895 (achterzijde) en 1924 en 1932 (oostkant). Het bestuur bestond uit de echtgenotes van de vaak adellijke eigenaren van de landgoederen in de omgeving.

In de oorlogsjaren was juffrouw Dolk het gezicht van de school. Een belangrijk deel van de bezigheden van de kinderen was het zogenaamde matjesvlechten. Hierbij werden gekleurde strookjes papier gevlochten tussen in strookjes geknipte witte velletjes papier waardoor figuren ontstonden.

Rond 1960 kreeg de school de naam Het Kraaiennest. In 1978 werd de school opgeheven. Het gebouw kreeg nu de functie van peuterspeelzaal. Deze voorziening, De Eerste Stap, moest tenslotte ook haar deuren sluiten waarna het pand wisselende bestemmingen kreeg.

Volg de Burgemeester De Withstraat naar het westen tot je aan je linkerhand de Dorpskerk ziet.